Ň “สิงห์กีฬาไทย” พร้อมจัดใหญ่

Daily News Thailand - - กีฬา -

นายสุเมต สุวรรณพรหม คณะ กรรมการจัดงานและฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน เทศกาล “สิงห์กีฬาไทย” เปิดเผยว่า นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.บุญรอดฯ ร่วมกับ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ุ บริพัตร ผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร เตรียมจัดงานเทศกาล “สิงห์กีฬาไทย” ระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-10 เม.ย. ที่บริเวณสนามหลว­ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ในปีมหามงคล เฉลิมฉลองพระชน­มายุ 5 รอบ สำาหรับงานเทศกาล “สิงห์กีฬาไทย” จะแข่งขันกีฬาและการละ­เล่น ได้แก่ ตะกร้อ ลอดห่วง และ ว่าวจุฬา-ปักเป้า โดย “ซูเปอร์ เป็ด” ปริญญา สุขชิต นักเชียร์ระดับชาติ ได้ จัดทำาว่าวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช­กุมารี เป็นว่าวสาย จำานวน 61 สาย สายละ 61 ตัว ขึ้นโชว์ด้วย โดย ตะกร้อ เริ่มแข่งขันเวลา 15.00 น. ส่วน ว่าวจุฬา-ปักเป้า เริ่มเวลา 17.00-18.30 น. ของทุกวัน นอกจากนี้ยังจะมีนิทรรศการ “ตำานานว่าวไทย” ด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.