พรีวิว ครม.สัญจร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สกู๊ปพิเศษ -

นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำา­สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง กำาหนดการ ประชุม ครม.นอกสถานที่ครั้งที่ 1 ที่สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง วันที่ 27-28 มี.ค. ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ รักษาความสงบ­แห่งชาติ (คสช.) จะเดินทางถึงท่าอากาศยานหัวหิน บ่อฝ้าย ช่วงเช้า วันที่ 27 มี.ค. และที่ท่าอากาศยาน จะมีการสรุปเรื่องการจัดระเบียบชายหาดหัวหิน ให้นายกรัฐมนตรีและคณะได้รับทราบ จากนั้นจะออกเดินทางไปยังตลาดฉัตรชัย หรือ ตลาด 7 โค้ง ซึ่งอยู่ในตัวเมืองหัวหินเพื่อไปดูสภาพเศรษฐกิจและเยี่ยมเยียนพูดคุยกับ ประชาชนที่จับจ่ายซื้อของที่ตลาด และจะเดินทางต่อไปยังชายหาดหัวหิน และพบกับ ผู้แทนสมาคมปร­ะมง ผู้มาท่องเที่ยวและผู้ประกอบการโ­รงแรม และผู้ประกอบการบ­ริเวณ ชายหาด เพื่อพูดคุยเรื่องความคืบหน้าการแก้ปัญหาบริเวณชายหาดหัวหิน และพบปะ นักท่องเที่ยว

นอกจากนี้นายกฯ จะเดินทางต่อไปยังจุดจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมและเท­คโนโลยี ไทยเพื่อเอสเอ็มอีและเกษตรกร” ซึ่งจัดขึ้นที่จุดจอดรถใหญ่ของสวนสนปร­ะดิพัทธ์ 1.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.