จับตา‘บิ๊กตู่’โคจรเจอ‘แม้ว’ที่สิงคโปร์

Daily News Thailand - - การเมือง -

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ­แห่ง ชาติ (คสช.) มีกำาหนดเดินทางเยือนสิงคโปร์ ในวันที่ 29 มี.ค. เพื่อเข้าร่วมพิธีศพ “ลี กวน ยู” รัฐบุรุษและอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ซึ่ง เป็นจังหวะเดียวกับที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางไปเคาร­พศพเช่น เดียวกัน

งานนี้หลายฝ่ายจับจ้องถึงการเจอกัน ระหว่าง “พล.อ.ประยุทธ์” กับ “พ.ต.ท.ทักษิณ” เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่ทั้งคู่จะโคจรมา พบกันที่สิงคโปร์

แม้แต่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และ รมว. กลาโหม กล่าวยอมรับว่า ตอบแทน พล.อ. ประยุทธ์ ไม่ได้ว่า จะเจอ พ.ต.ท.ทักษิณ หรือ ไม่ เพราะตนเอง­ไม่ได้เดินทางไปสิงคโปร์ด้วย

เช่นเดียวกับ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำาเนิด รองโฆษกประ­จำา สำานักนายกรัฐมนตรี ตอบไม่ได้เช่นกันว่า พล.อ.ประยุทธ์ กับ พ.ต.ท. ทักษิณ จะเจอกันหรือไม่ แต่ส่วนตัวเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชาและการ วางบทบาทขอ­งนายกฯ เพราะต้องบริหารอารมณ์ของสังคม

สถานการณ์เช่นนี้ ทำาให้คิดถึงช่วงก่อนหน้า ที่มีข่าวแว่วจากคน ใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ระบุว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ได้พยายามติดต่อทุกช่อง ทางเพื่อขอพูดคุยกับคณะรักษาความสงบ­แห่งชาติ (คสช.) มาอย่าง ต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจาก “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติถอดถอนออกจ­ากตำาแหน่ง และถูกดำาเนินคดีอาญา กรณีปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ไม่ระงับยับยั้ง โครงการ รับจำานำาข้าวจนทำาให้รัฐเสียหาย ซึ่งมีโทษจำาคุก 10 ปี

สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ต้องเพิ่มช่องทางติดต่อกับ พล.อ. ประยุทธ์ ทั้งนี้ที่ผ่านมา พ.ต.ท.ทักษิณ ได้ ติดต่อผ่านทาง พล.อ.ประวิตร แต่ไม่ประสบ ความสำาเร็จ

แหล่งข่าวใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ระบุ ว่า ขณะนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ จึงต้องพยายามใช้ ทุกวิถีทางเพื่อดีล (deal) ครั้งใหม่กับ พล.อ. ประยุทธ์ โดยตรงเพื่อให้กระบวนการนิรโทษ กรรมเกิดขึ้นจริง โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ยื่น เงื่อนไข หาก คสช. ไม่เร่งวางขั้นตอนและ มาตรการกฎห­มายนิรโทษกรรมจะ­เป็นเหตุ ให้กลุ่มเสื้อแดงออกมาเ­คลื่อนไหวเรียกร้อง นิรโทษกรรม เพื่อจุดประเด็นสร้างสถานการณ์ ให้เกิดความวุ่นวายทางการ­เมือง ส่งผลให้ คสช. ไม่สามารถยกเลิกกฎอัยการศึกได้ พร้อม กับเคลื่อนไหวในเวทีโลกเพื่อให้นานาชาติออกมากดดันรัฐบาล และ คสช. ขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ จะรุมเร้า อย่างหนักขึ้น เพราะมาตรก­ารต่าง ๆ ของรัฐบาล และ คสช. แก้ปัญหา ไม่ได้ผล

ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์หลายครั้งหลายคราว่า ได้ก้าวข้าม พ.ต.ท.ทักษิณ มานานแล้ว และขออย่าไปสนใจ พ.ต.ท. ทักษิณ

ทว่าสิ่งที่มิอาจปฏิเสธได้คือ ในทุกความขัดแย้ง หากสามารถ จบลงได้ที่โต๊ะเจรจา ย่อมดีกว่าการใช้กำาลังเข้าประหัตประหาร ทำาลาย ล้างกันเอง

ก้าวย่างนับจากนี้ จะมีการเปิด “ดีล” ในทางลับ ตามกระแส ข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่ ต้องตามติดชนิดไม่กะพริบ!!.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.