กูเกิลชวนคนไทยร่วมแปลภาษาไ­ทยให้ถูกต้อง

Daily News Thailand - - ไอที-วิทยาการ -

กูเกิลชวนคนไทยร่วมแปลภาษาไ­ทยิ ไ ่ ป ไ ให้ถูกต้อง รองรับการเปิดเออีซี พร้อมเปิด แอพพลิเคชั่นแปลภาษารอ­งรับการแปลจาก ภาพ-การพูด-การพิมพ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.