คนลืมตัว

Daily News Thailand - - การเมือง -

’โรคลืมตัว“คงคิดว่ามีปากก็พล่ามไปเรื่อย ๆ มีโอกาสอยู่ในตา�แหน่งสา�คัญ โลกของการสื่อสารพัฒนาไปไม่หยุดนิ่ง ระบบ 4จี ใช้

“โซเชียลมีเดีย”

“สื่อออน

เหตุการณ์พายุฝนพัดถล่มเมืองหลวง

“ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)

’อุโมงค์ยักษ์“

ปัญหาน้า�ท่วม

“พล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้าคสช

มาตรการรับมือ

จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี

ได้สั่งการไปที่กทม. และ คสช. แล้ว ให้ไปช่วยกันดูแล ..เป็นการสั่งการไปเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

“บิ๊กตู่” คือผู้รับผิดชอบมักทา�งานในเชิงรับ

คา�ชี้แจงบางประโ­ยคของผู้ว่าฯกทม. “คุณชายหมู” บนดอย ประโยคนี้ออกมาได้อย่างไร

นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ และ

ระดับท้องถิ่น ให้คนเมืองไปอยู่ ไม่รู้ท่านกล้าพูด

“พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร” ดา�รงตา�แหน่งผู้นา�รัฐบาลสมัยแรก และได้รับการยอมรับ

สมัยที่สองได้ ส.ส.ถึง 377 เสียง จา�นวน ส.ส.ทั้งหมดจา�นวน500 คน

วันนี้ยังเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอน

ไม่ได้เลย

สมัยที่สอง

“คุณชายหมู”

จาก

ผู้ว่าฯกทม.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.