ยูเนี่ยน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

2 สาวใกล้ชิด “ศุภชัย” อดีตประธานสหก­รณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กว่า 10 ล้านบาท แห่ง แรกลอบเปิดส�านักทรงเจ้าด้วย อีกด้าน รอง ปลัด ยธ. บุกตรวจเอกสา­รขายที่ดิน 8 แปลง พื้นที่คลองหลวง ปทุมธานี พบ “ศุภชัย” นา� เงินยักยอกซื้อแล้วขายต่อ ให้ทายาทแลนด์ แอนด์เฮาส์ พบพิรุธโอนขายแปล­งเว้นแปลง เล็งเรียกทายาทหมู่บ้านดังสอบไขปริศนา พร้อม กา�ชับ ปปง.-ดีเอสไอ รื้อสอบย้อนหลัง ปี 5256 เล็งเอาผิดเพิ่มฐานฟอกเงิน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.