อำานาจ มาตรา 44

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ รักษาความสงบ­แห่งชาติ (คสช.) เตรียมยกเลิกการประกาศ­ใช้กฎอัยการศึกและใช้อำานาจ ตามมาตรา 44 ดูแลความมั่นคงทดแทน

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 มาตรา 44

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.