ครูฉาว

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นักเรียนวิทยาศาสตร์สู่สากลที่ประเทศสิงคโปร์ ลาออกจากโร­งเรียนแล้ว ระบุการสอบสวน ดำาเนินคดีทางอาญา ยังคงต้องดำาเนินการต่อไป ยำ้าหากผลสอบข้อเท็จจริงมีความจริง ส่งเรื่องไป คุรุสภาเพิกถอนในอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูอย่างถาวร ป้องกันไปสมัครเป็นครูที่โรงเรียน อื่น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.