อาจารย์ป๋วย

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ที่แจกใน งานวันครบรอบ 99 ปี อ่านแล้ว ชื่นใจ สร้างพลังและความมุ่งมั่น ได้ไม่น้อย.......... ในสภาพสังคม ที่มากด้วย แต่ละ คนพยายามสร้างเงื่อนไขเพื่อให้ ตัวเองได้เปรียบ แต่

กลับทำาตรงกันข้าม คิดถึงชาติบ้านเมืองและคนอื่น มากกว่าเรื่องของตัวเอง.......... หนังสือน่าอ่านอีกเล่ม

ของ สชป. และอดีตผู้ว่าราชการ หลายจังหวัด อธิบายชีวิตจากเด็ก วัดและนักมวย ก่อนจะมาเป็นพ่อ เมือง..........

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.