ขยายอายุใบขับขี่

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

กรมการขนส่งทางบก ขยายอายุใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ชนิดชั่วคราว จาก1 ปี เป็น2 ปี โดยขอเปลี่ยนเป็นชนิดส่วนบุคคล ได้ตั้งแต่ครบ 1 ปีขึ้นไป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.