บอล

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

“ตื้บลูกนายพล” แต่มีเงื่อนไข ห้ามเดิน ทางออกนอกป­ระเทศ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยาน และให้ปฏิบัติตามระเบียบการประกันตัวอย่าง เคร่งครัด ส่วนอาการของ­เหยื่อตื้บดีขึ้นตาม ลา�ดับ ดวงตามองเห็นเป็นปกติ100% คาดออก จาก รพ.ได้ในเร็ว ๆ นี้ พิษคดีลามหนัก สั่งรื้อ หมด “มาลินสกาย-เดอะคอร์” ในส่วนดาดฟ้า ที่ต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต ลั่นจัดการให้ เรียบร้อยใน 30 วัน ด้านป.ป.ท.สั่งต้นสังกัดตั้ง กรรมการเจ้าหน้าที่รัฐ ฐานละเว้นการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ปล่อยปละละเลย­ให้เปิดกิจการ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ชี้ “มาลินสกาย” ฝ่าฝืนค �าสั่ง คสช.เปิดร้านเหล้าใกล้สถาน ศึกษา-ต้องถูกปิดถาวร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.