ตร.191จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่ สน.ลาดพร้าว เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 2 ธ.ค. นายสมบรูณ์ เฉยเจริญ ผู้อา�นวยการสา�นกั ป้องปรามการล­ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วย พ.ต.อ.ลาภ ศรีสา�อางค์ รองผบก.สปพ.(191) และนายพรโร­จน์ เก็งวินิจ ผู้อา�นวยการบริษัทเวอริเซ็ค จา�กดั ที่รับผิดชอบสินค้า ยี่ห้อไนกี้ (Nike) แวนส์(Vans) คอนเวิร์ส(Converse) ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์โดยสามารถ จับกุมผู้ต้องหาได้ 6 ราย คือ น.ส.วรรณา สีดาสัมมา อายุ 23 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ นายองอาจ ช่างพะ เนา อายุ 27 ปี น.ส.นริศรา แก้ววันนา อายุ 21 ปี ชาว จ.อา�นาจเจริญ นายทรงกรด จุเมือง อายุ 25 ปี ชาว จ.ชัยภูมิ นายเอกราช ช่างพะเนา อายุ 31 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ และนายทศพร วิลัยมาตร อายุ 46 ปี พร้อมของกลางร­องเท้าปลอม ยี่ห้อไนกี้ (Nike) แวนส์ (Vans) คอนเวิร์ส (Converse) 2,573 ชิ้น มูลค่า 2 ล้านบาท โดยจับกุมได้ที่ตลาดตะวันนา ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่1 ธ.ค.ที่ผ่านมา นา�ผตู้้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สน.ลาดพร้าว ดา�เนินคดี.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.