ผักหวานบ้าน

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

ผักหวานบ้านเป็นไม้พุ่มขนาด กลาง ลำาต้นแข็งแตกกิ่งก้านระนาบ ไปกับพื้นหรือเกือบปรกดิน ลำาต้น อ่อน กลม ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และการปักชำากิ่ง เจริญเติบโตได้ดีใน ที่ลุ่มตำ่าที่มีความชื้นพอเหมาะ ดินร่วน ชุ่มชื้นและระบายน­ำ้าได้ดี สามารถพบ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.