คู่มือลงทุน....ร้านอาหารฟิวชั่น

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

ทุนอุปกรณ์ ทุนวัตถุดิบ รายได้ แรงงาน ตลาด จุดน่าสนใจ ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจ ประมาณ 70% ของราคา ราคา 120-280 บาท/จาน ตั้งแต่ 1-2 คนขึ้นไป ย่านชุมชน, ศูนย์อาหาร เมนูฟิวชั่นดึงดูดลูกค้า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.