ห�งิหน่อยยำาน่าห่วง อ้างให้ประชาชนรับรู้

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

พท.จี้รัฐบาลเปิดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญและปร­ะชาชนได้แสดงความเห็นด้วย ถามถ้ามุบมิบทำาไม่กลัวประชาชน

...พล.ต.ต.ชัยพร พาณิชอัตรา รรท. รอง ผบช.น. นำากำาลังตรวจความเ­รียบร้อยใน สถานบันเทิง บริเวณถนน ประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบด่วน รามอินทรา) ในพื้นที่ สน.โชคชัย ตามนโยบายข­อง บช.น.เพื่อให้ เป็นพื้นที่สีขาว โดยไม่พบสิ่งผิด กฎหมาย (ข่าวหน้า 9)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.