ท่มงบอดฉีด คนพิการ-ผ้สงอาย สมคิดเสนอ ตั้งกองทุนฯ ช่วยเหลืออีก

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“ผู้สูงอายุ-คนพิการ” เฮรัฐเล็งตั้งกองทุน ประชารัฐช่วยเหลือ-ยก ระดับคุณภาพชีวิต เน้น สร้างงาน-สร้างรายได้ ให้ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของสังคม “สมคิด”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.