พระราชกศล พิธีให�‘่5ธ.ค.’ ทักษิณานปทาน ผองไทยทั่วประเทศ รำาลึกคุณพ่อหลวง ร่วมกิจกรรมทำาดีฯ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ ให้บำาเพ็ญพระราช กุศลทักษิณานุปทานเนื่อง ในวัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.