ถวายพระพรชัยร.10 กษัตริย์บรูไน พระราชทานอ­วยพร ปูตินส่งสาส์นถวายวโรกา­สมงคล เชื่อมั่นความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย สนามบินหาดให�วุ่่น ย้ายผู้โดยสาร168ชีวิต

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สนามบินหาดใหญ่วุ่น ผู้โดยสารหลุดปากบอก เครื่องจะระเบิด แอร์ได้ยินรีบแจ้งตำารวจ ไลอ้อน แอร์ดีเลย์นานกว่า 2 ชั่วโมง

นานาชาติร่วมแซ่ซ้องพระบารมี สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรา­งกูร เสด็จ ขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.