ค่าคอร์สคนละครึ่งล้าน! ทำาไมต้องเรียน ‘โปรไลเซนส์’

Daily News Thailand - - กีฬา -

วรวุธ ศรีมะฆะ,ี หนึ่งฤทัยึ ่ ั สระทองเวียนี ธชตวัน ศรีปาน, จเด็จ มีลาภ มาโน โพลกิง วิทยา เลาหกุล, ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ “ซิโก้” เกียรติศักด์ิ เสนาเมือง โดยสนนราคา­ค่าเรียนสำาหรับคอร์ส โปรไลเซนส์นี้ สูงถึงคนละ 5 แสนบาท

เป็นครั้งแรกของประ­เทศไทยที่มีการ อบรมโค้ชหลักสูตร AFC Pro–Diploma Coaching Course หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “โปร ไลเซนส์”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.