มันยังไม่ยอมหยุด..

Daily News Thailand - - การเมือง -

ใจ ความขัดแย้ง พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 “จตุภัทร์ บุญภัทร “ไผ่ ดาวดิน” นักกิจกรรมขบวนก­ารประชาธิปไตย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. บริเวณอา�เภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ ได้ นา�หมายจับจากศาลจังหวัดขอนแก่น มาแสดงต่อนายไผ่ ดาวดิน ในข้อหาตาม รักษา” ใหม่ คงไม่อยากให้ประเทศไทย หยุดพักจาก ประมวลกฎหม­ายอาญามาตร­า 112

“พ.ท.พิทักษ์ พล ชูศรี” รองหัวหน้ากองยุทธการจากมณ­ฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น เมื่อ วันที่ 2 ธ.ค. 2559 เจ้าหน้าที่ตา�รวจจะขออา�นาจศาลจังหวัด ขอนแก่นในการออกห­มายจับ คือ การแชร์ลิงก์รายงานข่าวของบีบีซีไทย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.