ข่ธัมมชโย อโดดนปบุระกกัจันบ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

แม่ทัพสีกากี จัด กำาลังส่งสนับสนุน 7 กองร้อย ล่าตัว “พระ ธัมมชโย” ฮึ่มขู่จับได้ ไม่ให้

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนแ­ก่ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นสพ.เดลินิวส์ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ (ข่าวหน้า 16)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.