วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรา­ง กูร

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

โปรดเกล้�ฯประก�ศแต่งตั้ง องคมนตรี... มีอดีตน�ยทห�ร ผู้ใหญ่เข้�ใหม่ 3 ท่�น

ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการ­หลวง ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ เป็นประธาน เปิดงาน “ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการ­หลวง” โดยมี วินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ปิยะ ตันติเวช ยานนท์ รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ และ มยุรี ชัยพรหมประสิทธ์ิ ร่วมงาน ที่สยามพารากอ­น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.