พระเมรุ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เทพยวรางกูร ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลทักษิณา นุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบา­ทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช วันที่สอง ด้าน “พระเทพ” บำาเพ็ญ พระราชกุศลพระบรมศพ­ฯ วันที่ห้าสิบสี่ กรมศิลปากรเตรียมลงพื้นที่ท้องสนามหลวง ประกอบพิธีตรึงหมุดกำาหนดจุดกึ่งกลางการจัด สร้างพระเมรุมาศ พร้อมประสานเท­วสถาน โบสถ์พราหมณ์ร่วมพิธีตามโบราณรา­ชประเพณี 26 ธ.ค.นี้คาดตรึง 9 หมุด ประชาชนแห่แลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี บีโอไอ จำากัด 1 คนแลกได้ 5 เหรียญ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.