ด้านมืดของท่องเที่ยวไทย

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

มีอยู่ 2 รายการควรไ­ด้รับคำาขอบคุณในฐานะผู้ตอกย้ำา ข้อเท็จจริงว่าโรงแรมเถื่อนไม่มีใบอนุญาต กับสถานบันเทิง เปิดกันเถื่อนๆมีเกลื่อนไปทั้งประเทศ หนักสุดได้แก่เมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.