แก้ปัญหาวินรถตู้เดือดร้อน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ รับมือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ที่ประชุมจึงมีมติให้เริ่ม รื้อถอนสะพานรัชโยธินตั้งแต่เวลา 00.01 น.วัน ที่ 7 ธ.ค.นี้ คือหลังเที่ยงคืนของวันที่ 6 ธ.ค.มอบหมายให้ บก.จร.และสน.พหลโยธิน รวมทั้งพื้นที่รอยต่อเร่งระบายรถรับมือการรื้อ สะพานรวมทั้งประสานการ­ทำางานประเ­มิน ปัญหารายวันเพื่อปรับแผนการจัดจราจร

นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่าผู้รับเหมาได้ระดม เครื่องจักรใหญ่ลงพื้นที่ทันที เนื่องจากเตรียม การไว้นานแล้ว อีกทั้งระยะเวลารื้อถอนก็ล่าช้า มาปีกว่าดังนั้นหากลงเครื่องจักรแล้วใช้เวลา เดือนกว่าให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.2560 จากเดิมจะใช้เวลา 2 เดือนเต็ม จากนั้นจะ ก่อสร้างอุโมงค์ทดแทนให้ในแนวเดิมคือถนน รัชดาภิเษก ใช้เวลา 2 ปี คาดก่อสร้างเสร็จ ก.พ. 2562 และก่อสร้างสะพานรัชโยธินใหม่ในแนว ถนนพหลโยธิน1 ปีคาดก่อสร้างเสร็จ ก.พ.2561 นอกจากนี้ในถนนพหลโย­ธินยังมีสะพานอีก 2 สะพานคือสะพานข้ามแยกเกษตร­ที่รื้อไปก่อน หน้านี้ก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2560 และ สะพานข้ามแยกเสนาที่ กทม.ขอให้เพิ่มมาอีก 1 สะพานนั้น คาดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 อย่างไรก็ตามหากก่อสร้างสะพานและ­ตัวอุโมงค์ แล้วเสร็จนั้นจะเพิ่มประสิทธิภาพจราจรบริเวณ สี่แยกรัชโยธินได้อย่างมากรถทาง­ตรงขึ้น 3 สะพานรวมทั้งมีรถไฟฟ้าวิ่งยาวถึงคูคต ส่วน แนวรัชดาฯ มีอุโมงค์วิ่งฉิว

“ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือได้ผลงานแล้ว 19 เปอร์เซ็นต์เป็นไปตามแผนที่ผู้รับเหมาวางไว้ ส่วนใหญ่ขึ้นตอม่อทางวิ่งรถไฟฟ้า และคาน ทางวิ่งแล้วมั่นใจว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2563 แน่นอน” ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.กล่าวอย่าง เชื่อมั่น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.