แสดงความอา­ลัย ซาบซึงกษัตริย์จิกมี ประยุทธ์ ชา‘ขอวบภูคุฏาณน’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

นายกฯ ขอบคุณชาว ภูฏานที่มอบกำาลังใจให้ ประชาชนไทย­ต่อการ สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ระบุ ซาบซึ้ง “กษัตริย์จิกมี” แสดงความอา­ลัยแด่ ในหลวง ร.9 พร้อม ชื่นชมนำาปรัชญาเศรษฐ กิจพอ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.