‘ธัมมชโย’

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

“ธัมมชโย” พ้นตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระ ธรรมกาย แต่ยกให้เป็นเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ที่ เป็นเพียงพระผู้ใหญ่ในวัดไม่มีอำานาจทางก­าร ปกครอง ด้านเจ้าคณะตำาบลแ­ต่งตั้งให้ “พระ วิเทศภาวนาจา­รย์” ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นผู้ รักษาการเจ้าอาวาสวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.