ปราบโกง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

รัฐบาลนี้จะต้องไม่มีทุจริต ขอเวลาให้รัฐบาล ได้ทำางานไม่ใช่ด่วนต่อต้านลั่นเข้ามาเพื่อเดิน หน้าปฏิรูปประเทศไม่ใช่มาโกง ท้าถ้าพบใครเอา ชื่อนายกฯหรือรัฐมนตรีไปอ้างเรียกรับผล ประโยชน์ส่งชื่อมาได้เลย ฝากบอกบางค­นอย่า พูดว่าทำาหน้าที่แค่บริหารแล้วโยนให้ข้าราชการ เพราะมีปัญหาท่านต้องติดคุกด้วย เหน็บสื่อว่า ท่านผู้นำากระทั่งเรื่องเตะตะกร้อบอกแก่ป่านนี้ เตะได้ก็ดีแล้ว “บิ๊กจิน” เชื่อ “ตู่ 4” แค่ปรับ เล็ก กำาลังพิจารณาหาผู้ที่เหมาะสมมาร่วม ครม. “บิ๊กฉัตร”ยืนยันขอเพิ่มรมช. เพื่อขับเคลื่อน งานยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกร แต่ไม่ได้ เสนอชื่อใครขึ้นอยู่กับนายกฯ “ปู” แนะดูความ ต้องการด้านการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจเป็น หลักในการตัดสินใจ ชี้ ครม.ต้องสร้างความเชื่อ มั่นตรงนี้ และต้องมีนโยบายสร้างความเชื่อมั่น ระยะยาว “บิ๊กป้อม” ยังไม่เปิดให้พรรคการเมือง ทำากิจกรรมบอกไม่ต้องรีบร้อนถึงเวลา คสช.ให้ เอง ถามรีบเปิดจะทำาให้ตีกันอีกหรือไม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.