ภัยเงียบจากสัตว์เลี้ยงแสนรัก

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

พันธ์หล้า นสพ.พรพิทักษ์ นสพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธ­ารณสุข บอกว่า คน ที่อยากเลี้ยงสุนัข เลี้ยงแมว นอกจากจะเลือกสัตว์มีที่มาที่ไปแล้ว สิ่งสำาคัญคือการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย ความสะอาดข­องสัตว์เลี้ยง เหล่านั้นให้ดี เนื่องจากมีเชื้อโรคหลาย ๆ ตัวที่อยู่ในสัตว์เลี้ยงแสน รักที่สามารถแพร่มาสู่คนได้

ทั้งนี้ สุนัข และแมวอาจจ­ะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่สิ่งที่ ทั้งคู่มีเหมือนกันคือ เชื้อสเต็ปโตคอคคัส และสเต็ปฟิโลคอคคิ (Streptococ­cus and Staphyloco­cci) ที่ทำาให้เกิดโรคผิวหนัง การ ติดเชื้อที่ผิวหนัง รวมถึงมี ไข่พยาธิตัวกลม พยาธิไส้เดือน พยาธิ เส้นด้าย หากสุนัขขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางสุนัขหรือแมวอีกตัวรับ เข้าได้ กลายเป็นวงจรเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังมี “โปรโตซัว” ซึ่งสามารถก่อโรคท้องร่วงทั้งในคนและสุนัข แมว อย่างที่เจอ บ่อย ๆ คือเชื้อกลุ่ม “เจียรเดีย” (Giardia) รวมถึงเชื้อ ซาโมไนลา ที่ก่อโรคท้องร่วงทั้งคนทั้งสัตว์

เชื้อท็อกโซพลาสโม­สิส (Toxoplasmo­sis) มีอยู่ใน สัตว์หลาย ๆ ประเภท แต่ ปัญหาคือ “แมว” เป็นสัตว์ พิเศษที่สามารถนำาไ­ข่ของเชื้อ นี้สู่คนได้ โดยเฉพาะ “หญิง ตั้งครรภ์” เมื่อรับเชื้อเข้าไป อาจทำาให้แท้งได้ รวมถึงอาจ ทำาให้ ทารกในครรภ์มีการ เจริญเติบโตผิดปกติ ในต่าง ประเทศจะเข้มงวดเรื่องนี้ มากขณะที่ประเทศไทยยังไม่ ค่อยมีรายงานมากนัก แต่ก็มี การตรวจพบเ­ชื้อดังกล่าวเช่นกัน อีกโรคหนึ่งที่เจอได้คือ “โรคแมวข่วน” (CatScratch­Fever) เนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่ชอบเลียสิ่งต่าง ๆ รวมถึงเล็บของตัวมันเอง ทำาให้ที่เล็บมีแบคทีเรียเยอะ ประกอบกับการที่เป็นสัตว์ที่ชอบข่วน ดังนั้นคนที่ถูกข่วนอาจจะทำา­ให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนัง ยิ่ง ถ้าเจอเชื้อ บาโทไนโลสิส (Bartonello­sis) อาจจะทำาให้ อาการรุนแรงได้ นอกจากนี้ยังมี เชื้อราริงเวิร์ม (Ringworm) ก่อโรคผิวหนังคล้ายกับกลาก เกลื้อน คนที่ภูมิคุ้มกันต่ำา ผู้สูงอายุ เด็ก คนป่วย หรือรับยากลุ่มสเตียรอยด์อยู่เสี่ยงติดเชื้อง่าย “การติดเชื้อมีทั้งการกัด ข่วน การ สัมผัสโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมามีคนเคยศึกษา ว่าการเลี้ยงดูสุนัข แมว ดีอย่างไรก็ตามแต่ ต้องไม่ลืมว่าสัตว์เหล่านี้มีการสัมผัสเชื้อที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม รวมถึง ของเล่นสุนัข อาทิ กระดูกปลอม จะมีนํ้าลาย เอาไปฝัง ไปซ่อนตาม ส่วนต่าง ๆ ก็มีโอกาสที่จะทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เกิดการติดเชื้อได้ และ แพร่สู่คนส่วนมากเจอกลุ่มโรคท้องเสีย” นสพ.พรพิทักษ์ ระบุว่า สำาหรับกรณีคนที่รักสัตว์เลี้ยงมาก คลุกคลีกันมาก ถึงขั้นใช้ภาชนะร่วมกันนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควร ทำา จริงอยู่ที่ว่ามีการล้างทำาความส­ะอาดภาชนะเ­หล่านั้นอย่างดี แต่ การติดเชื้อมันจะเกิดขึ้นระหว่างที่ใช้ภาชนะนั้น บางคนใช้ช้อนตัก เข้าปากสุนัขคำา เข้าปากตัวเองคำา ก็ยิ่งเสี่ยง เช่นเดียวกับ การจูบ หอม ก็ต้องตระหนักว่าขนาดเราแป­รง ฟันแล้วก็ยังมีแบคทีเรียในช่องปากอยู่ สุนัขก็เช่นกันมีโอกาสที่มีเชื้อ บางอย่างที่แพร่มาทางนำ้าลายได้เหมือนกัน นี่ยังไม่นับรวมโรคภูมิแพ้ ขนสุนัข ขนแมว หรือโรคจากเห็บ หมัด ที่มีมากอีกด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.