‘เบนซ์’ยกทัพเอสยูวี กับเทคนิคขับขี่ปลอดภัย แบบสไตล์ออฟโรด

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

ริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเทคนิคการขับขี่ ปลอดภัยครั้งที่ 13 “เมอร์เซเดส-เบนซ์ ไดรฟ์ วิ่ง อีเวนต์” โดยทีมผู้ฝึกสอนจากประ­เทศ ออสเตรเลียและประเทศ­ไทยภายใต้การนำา “ปีเตอร์ แฮ็คเค็ท” ที่มีประสบการณ์ด้านการ ฝึกสอนเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยมาแล้วทั่ว โลกไม่ต่ำากว่า 20 ปี ร่วมกันถ่ายทอดเทคนิค การขับขี่ปลอดภัยบนสภาพทาง­แบบออฟโรด ให้กับลูกค้าของเบนซ์และตัวแทนพนักงาน ขายจากผู้จำาหน่ายอย่างเป็นทางการทั้ง 31 แห่ง ที่บ้านบันยัน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ฟรังค์ ชไตน์อัคเคอร์ รองประธาน บริหารฝ่ายขายและกา­รตลาด บริษัท เมอร์ เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า“การ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเทคนิคการขับขี่ ปลอดภัยในครั้งนี้นับเป็นการจัดขึ้นอย่างต่อ เนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อเสริมทักษะความรู้และ วิธีการขับขี่ปลอดภัย

ความพิเศษของกิจกรรมครั้งนี้นับ เป็นครั้งแรกในประเ­ทศไทยที่เบนซ์รวบรวมสุด ยอดยนตรกรร­มในกลุ่มเอสยูวีครบทั้งกลุ่ม เพื่อให้สัมผัสกับสมรรถนะคว­ามแข็งแกร่ง ตลอดจนความ­สะดวกสบายร­ะหว่างการ ขับขี่จากเทคโนโล­ยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง ใกล้ชิด

ผู้เข้ารับการอบรมจะ­ได้ร่วมทดสอบ สมรรถนะรถแ­ต่ละรุ่นให้ได้สัมผัสกับประสิทธิ ภาพด้านต่าง ๆ เช่น กำาลังเครื่องยนต์ ระบบ ส่งพลัง ระบบรองรับการสั่นสะเทือน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเรียนรู้และพัฒนาทักษะการขับขี่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.