เอ็นจีโอ ตรวจสอบสาธ­ารณะ ติดคุก 5 ปี คณะกรรมการ­กลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ บล็อกเว็บ เป็นจริง “กุ๊ยคีย์บอร์ด” เสรีภาพ ประโยชน์ วิจารณ์ เสรีภาพ อนาธิปไตย

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

และ พล่อย มีโอกาส กับการตั้ง ยื่นร้องต่อศาลให้ ที่ละเมิดกฎหมาย.......... นำาเข้าข้อมูลที่ และเกิด ต่อสาธารณะ พฤติกรรมเป็น ใช้วาจาหยาบคา­ยระรานชาวบ้าน ต้องกลัวคุกกลัวตะราง.......... อยากจะ คนอื่นก็ให้

อย่างน้อยต้องรู้รับผิดชอบ มิฉะนั้น ในโลกออนไล­น์ จะมีความหมายเดียวกับคำาว่า บ้านเมืองไร้ขื่อแป.......... พิษของการแพร่ ออนไลน์เพิ่งเกิดขึ้นกับร้านพิซซ่ายอดนิยม

ในสหรัฐ โดยถูกใส่ร้ายเป็น ไปทารุณกรรมทางเพ­ศ .......... จากข้อมูลอันเป็นเท็จส่งผลให้ ชายวัย 28 ปี หลงเชื่อและอยากเข้าไปช่วย จึงคว้าปืนยาวขับรถข้ามรัฐ บุก เข้าไปในร้านพร้อมกับหันปากกระบอก ลงพื้น 1 นัด บรรดา

ที่จูงมือกันมากินพิซซ่าพากันวิ่งหนีหัวซุกหัวซุน ยัง ดีที่ไม่มีใครตาย .......... หรือกรณี ตอกหน้าเว็บไซต์

ของเมืองผู้ดีลงข่าวถล่ม รัฐบาลเมียนมาเพิกเฉยต่อเหตุความ รุนแรงที่เกิดกับ ในรัฐยะไข่ โดยนำาภาพ ถูกทารุณ กรรมเผยแพร่เพื่อดูให้เหมือน โดนรังแกไม่เว้นแม้แต่

ไร้เดียงสา.......... แต่ใน ความเป็นจริงภาพ ดังกล่าว เป็น ไม่ใช่มุสลิม

ในรัฐยะไข่ มาถึงวันนี้ ยังไม่เห็น เว็บไซต์ ประกาศยอมรับ ผิดและกล่าวคำาขอโทษ.......... ฉะนั้นจะอ้าง ของพวก

- อย่างเดียวไม่ ได้ แต่ต้องคำานึงถึง ของผู้ที่ ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผู้หญิง ข้าราชการ นักการเมือง หรือใคร ๆ เพราะล้วนแต่เป็น

เหมือนกันทั้งหมด.......... เวลา 19.30 น. สวดพระอภิธรรม

ณ วัดนอก ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จน ถึง 13 ธ.ค., เวลา 16.00 น. วันที่ 14 ธ.ค. ..........

ประชุมใหญ่ประจำ�ปี บัณฑิต ศิริตันหยง เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ครั้งที่ 4/2559 สภาวัฒนธรรมและเ­ศรษฐกิจไทย-อาเซียน โดยมี วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี วีระวุธ ภู่ชนะกิจ นงลักษณ์ โกวัฒนะ และ ภ�สภณ เหตระกูล ร่วมงาน ที่โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์

ประติม�กรรมดอกไม้ ประจวบ กันธิยะ เป็นประธานเปิดงาน Flora For King ตาม รอยเท้าพ่อของแผ่นดิน ชมประติมากรรมดอกไ­ม้ขนาดใหญ่ โดยมี อรชร จันทร์วิวัฒน� ธนัชชพร พงษ์เย็น และ วรุมดี ภ�คสินธ์ ร่วมงาน ที่เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.