จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฝ้าระวังหนอนหัวดำามะพร้าว

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ -

แนะนำาการแ­ก้ไขแก่เกษตรกร การกัดกินของหนอน สวนปาล์มถูกหนอนทำาลา­ย มะพร้าวที่ถูกหนอนทำาลา­ย เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.