สั่งกลต.เข้มงวดซือ-ขายค่าเงิน

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 35.1600 37.0544 43.3338 30.5930 4.4624 7.4550 24.5297 19,650.00 1,167.20 1,167.46 35.8800 39.4975 46.6263 32.4080 4.7050 8.3138 25.3170 19,750.00 1,167.40 1,167.63 19,298.68 20,250.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 9 ธ.ค. 2559 33.46 26.08 26.35 23.84 25.09

สมชัย สัจจพงษ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.