พลาดเป้า

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

หลังจากงานมหก­รรมยานยนต์ หรือ มอเตอร์เอ็กซ์โป ผ่านไปครึ่งทางปรากฏว่ามี ยอดจองกว่า 1.4 หมื่นคัน ซึ่งตำ่ากว่าที่คาดไว้ ว่าเมื่อปิดฉากลงในวันที่ 12 ธันวาคมนี้จะมี ยอดจองรถรว­ม 5 หมื่นคัน

เพราะอายุการใช้รถยนต์โดยเฉพาะ5 ปีขึ้นไปผู้เป็นเจ้าของเตรียมมองหารถคัน ใหม่มาแทนคันเก่า เชื่อว่ากลุ่มนี้จะเป็น ตัวแปรสำาคัญที่ทำาให้ยอดขายรถใน­ปีนี้จะ ขยายตัว!

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.