‘นนท์’ น้อมนำ�ค �ำสอนถ่�ยทอดเป็นเพลง ‘ให้สมเป็นลูกพ่อ’

Daily News Thailand - - บันเทิง -

อัตต เจี๊ยบ โสภิตนภา ในหลวงรัชกาลที่ 9 แม็ค–ศรัณย์ วงศ์น้อย “ให้สมเป็นลูกพ่อ” นนท์-ธนนท์ จำาเริญ ดีเจอ้น เจี๊ยบ โสภิตนภา ช่อง 7

ดีเจอ้น ลาวิช

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.