ตื้นตันแฟนร่วมทำาบุญ ‘บิ๊ก’ ครบรอบ 9 สัมพันธ์รักเหนียวแน่นยังระลึกถึงเสมอ

Daily News Thailand - - บันเทิง -

แดน-บีม พร้อมคุณพ่อคุณแม่บิ๊ก ตั้งใจฟังพระ ร่วมใจกันทำาบุญ แฟนคลับรับน้ำามนต์เพื่อความสิริมงคล บิ๊ก บีม ยังอยู่ในใจเสมอ ทอดผ้าป่าสามัคคีในนามของบิ๊ก ร่วมกรวดน้ำาอุทิศส่วนกุศล

กิตติกร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.