เวทีรับฟังกรธ. ‘ยิ่งลักษณ์’อัด นายกฯข่ 5หจัดหามื่นตำาอัตแหราน่รองงงารัน บ ล็อก2ชน ผู้ได้รับการอภัยโทษ เลอนถก กม.คอมพ์

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

กรมจัดหางานจัดตำาแหน่งว่าง 5 หมื่นอัตรา รองรับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทาน­อภัย โทษ สั่งประสานกรม­ราชทัณฑ์ ขอข้อมูลชื่อจำานวนผู้พ้นโทษ ก่อนบรรจุงาน

“บิ๊กตู่” ขู่ ล็อกสอง ชั้น นักการเมือง ซัดไม่ เคยให้ความร่วมมือปัด สืบทอด

นายสุรวัชร สังขฤกษ์ อายุ 50 ปี เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย อยู่ย่านบางนา เดินถือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมพิมพ์ ข้อความใส่กระดาษเอ 4 แปะมีข้อความ “ธัมมชโยพูดว่าไปคุยกับ สตีฟจอบส์บนสวรรค์มาแล้ว กลัวทำาไมแค่หมายจับ ก็หายตัวไป สวรรค์เลยซิ”...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.