‘ปยระกย่กาองศ ’ แห่งชาติ 12ศิลปิน

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

วธ.ประกาศยกย่อง 12 ศิลปินแห่งชาติปี 59 นำาโดย “สมบัติ เมทะ นี” พระเอกตลอด­กาล สาขา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.