เจาะใจ ‘สงคราม โพธิ์วิไล’ ช่างภาพผู้เคยถวายการ­ใช้กล้อง

Daily News Thailand - - บันเทิง -

เจาะใจ”

’ถ้า อย่างนั้นไปบอกพวกเ­ราด้วยนะ ให้ถ่ายภาพ กันดี ๆ เรายังทำาฟิล์มเองไม่ได้“ผมก็ถามว่า ทำาไมใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงใ­ช้คำาว่า พวกเรา พระเจ้าค่ะ“เอ้า เราคนถ่ายภาพ เรา เป็นพวกเดียวกันนะ“

พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.