ศิษย์วัดพระธรรมก�ย

อ่วมหนักเอ�ผดิเพิ่ม‘43คดี’ งัดแผนบีบธัมมชโยมอบตัว

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ออกหมายจับ “องอาจ ธรรม นิทา” โฆษกศิษยานุศิษย์วัดพระ ธรรมกายกับพวกในความ­ผิดสถาน หนัก ตามประมวลก­ฎหมายอาญา ม.116 (2) ฐานยุยง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.