ปตท. บริษัทนำ้ามันแห่งชาติ ค้าปลีกนำ้ามัน ยักษ์ใหญ่ ศักยภาพของ ต้นทุนการผลิต สายป่าน ไม่สามารถแข่งขัน ค้าปลีกนำ้ามันรายย่อย

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ด้าน

นิทรรศการหมุนเวียน วิทวัส ชัยภาคภูมิ เป็นประธานเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “อยู่ไกลกังวล ชนม์ชื่นฉำ่า” โดยมี ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล และ ดร.โสมสุดา ลียะวณิช ร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.