ถล่ม

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

จ้าละหวั่น ดวงกุดซากปรักหักพัง ทับร่างดับ สยอง 4 ศพ เจ็บ 1 ราย เผย ร่วงตกจากชั้น 6 พร้อมแบ๊กโฮ กู้ภัยนำาร่างผู้เคราะห์ร้ายออกจาก ซากตึกได้แล้ว 2 ราย ที่เหลือเร่งค้นหาศพอยู่ สุดระทึก ใกล้โรงเรียนนานาชาติ ครู อพยพ นร.หนีอลหม่าน กทม. สั่งเป็นเขตภัยพิบัติ ห้ามเข้าพื้นที่เด็ดขาด ระบุ เจ้าของอาคารรื้อผิด กฎหมาย แอบทำาทั้งที่เขตพระโขนง­ออกคำาสั่ง ระงับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ลุยตรวจสอบ คาดรื้อถอนไม่ถูกหลักทางวิศวกรรมที่ดี ขณะ ที่ ตร. แจ้งข้อหาผู้รับเหมา-วิศวกร แล้ว ฐาน ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย รวบรวมหลักฐาน จ่อหมายจับเพิ่มผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ธ.ค. ร.ต.อ. เอกพันธ์ พลยะศรีสวัสดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สน.พระโขนง รับแจ้งอาคารไทยย­านยนตร์ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำากัด สาขาสุขุมวิท 87 เลขที่ 2225 ซอยสุขุมวิท 87 ถนนสุขุมวิท แขวงบาง จาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ทรุดตัวพังถล่ม รีบไปตรวจสอบ­พร้อม พล.ต.ท.ศานิตย์ มห ถาวร ผบช.น. พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ รรท.ผบก. น.5 พ.ต.อ.เกติ์ฉกาจ นิลประดับ รอง ผบก.น. 5 พ.ต.อ.ชนิน วชิรปาณีกูล ผกก.สน.พระโขนง นายสันต์ ทองสุข หัวหน้าฝ่ายโยธา สำานักงาน เขตพระโขนง และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง 8 ชั้น อยู่ระหว่าง การรื้อถอน มีการกั้นพื้นที่โดยรอบด้วยสังกะสี และผ้าตาข่ายสีเขียว พบมีส่วนอาคารตั้งแต่ชั้น บนสุดถล่มลงมา ในจำานวนนี้มีรถแบ๊กโฮตกลง มาจากชั้น 6 ของอาคาร พลิกตะแคงปะปน­อยู่ กับซากปรักหักพังด้วย เบื้องต้นทราบว่ามีผู้ติด ภายในซาก 4 ราย เสียชีวิตทั้งหมดแล้ว ทราบชื่อ นายธีระศักด์ิ แสนสีสงฆ์ อายุ 39 ปี คนขับรถ แบ๊กโฮ นายสิงหา ศรีเพชร อายุ 53 ปี นายไพร คะนุนรัมย์ อายุ 38 ปี และนายบุญแจ้ง เลศ ละออง อายุ 46 ปี โดยศพนายธีระศักด์ิ และนาย สิงหา นำาออกมาจา­กซากอาคารไ­ด้แล้ว ส่วนศพ นายไพร และนายบุญแจ้ง อยู่ใต้ซากอาคารลึก ยัง ไม่สามารถนำาอ­อกมาได้ เจ้าหน้าที่กำาลังช่วยกัน อย่างสุดความสามาร­ถ เพื่อนำาร่างผู้เสียชีวิตออก มาให้ได้ โดยใช้ทั้งเครื่องมือตัดถ่าง และสุนัข เค 9 เข้าช่วยระดมค้นหา สำาหรับคนเจ็บมี 1 ราย เป็นหญิง ภรรยาของนา­ยไพร นำาส่ง รพ.ใกล้เคียง ทำาการรักษาแล้ว นอกจากนี้ โรงเรียนนานาชาติ เวลส์ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ ได้อพยพ นักเรียนไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเป็นการด่วนด้วย

สอบสวน นายพิชิต ภาสดา อายุ 43 ปี คนขับรถแบ๊กโฮอีกคัน ที่เข้าร่วมรื้อถอนอาคาร ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุมีคนงานทั้งหมดรวม 9 คนแบ่งเป็นคนงาน 6 คน คนขับรถแบ๊กโฮ 3 คน กำาลังเตรียมตัวที่จะทำาการรื้อถอนอาคาร ใน ส่วนของตนเอง­กำาลังเติมน้ำามันรถอยู่ชั้นล่าง ส่วนคนขับรถแบ๊กโฮคันเสียชีวิต ขับขึ้นไปบน ชั้น 6 และคนงานที่เหลืออยู่ตามอาคาร จู่ ๆ ได้ยิน เสียงสลิงขาด ก่อนที่อาคารดังกล่าวจะถล่มลง มา ทำาให้ตนเองกับคนงานที่รอดชีวิต ต่างวิ่ง หนีตายกันอลหม่าน ส่วนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ไม่ สามารถหนีออกมาได้ทัน จึงเกิดเรื่องสลดขึ้น

ด้าน นายสันต์ หัวหน้าฝ่ายโยธา สำานักงาน เขตพระโขนง กล่าวว่า อาคารดังกล่าวได้รับการ อนุญาตให้รื้อถอนเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง แต่ เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน เกิดเหตุเศษหิน จากการรื้อถอน กระเด็นถูกชาวบ้านในละแวก เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ทางสำานักงานเขต จึงมีหนังสือ สั่งให้ระงับการรื้อถอนไว้ชั่วคราว และให้ทำา แผนดูแลความปลอด­ภัยระหว่างการรื้อถอนอาคาร ใหม่มาเสนอ แต่ในระหว่างมีคำาสั่งระงับจนถึง ขณะนี้ก็ยังไม่มีการทำาหนังสือมาเสนอในร­อบ ใหม่ ก็มีเหตุอาคารทรุดตัวลงก่อน ส่วนต้นเหตุ ที่อาคารทรุดตัวยังอยู่ระหว่างรอการตรว­จสอบ

ขณะที่ พล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวว่า จาก การสอบสวนเ­บื้องต้น ทราบว่า อาคารแห่งนี้มี บริษัทหนึ่งประมูลมาได้ แต่มาจ้างบริษัทเอกชน ทำาการรื้อถอนต่อ แต่ระหว่างรื้อถอนเกิดมีเศษ ปูนหล่นใส่ชาวบ้าน เขตจึงสั่งระงับการรื้อถอน ชั่วคราว แต่ยังฝ่าฝืนรื้อถอน กระทั่งเกิดเหตุดัง กล่าวขึ้น หลังจากนี้ได้สั่งตั้งคณะทำางาน­เพื่อ ทำาการสอบส­วนเพื่อนำาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาสอบปากคำ­า และออกหมาย­จับให้ได้ภายใน วันนี้ เนื่องจากเข้าข่ายความผิด 3 ข้อหา คือ กระทำาการโ­ดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึง ความตาย ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ปี พ.ศ. 2522 และฝ่าฝืนคำาสั่งระงับการรื้อถอนอาคาร

อีกด้าน นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวถึงเหตุการณ์ นี้ว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย มีความห่วงใยในความ­ปลอดภัยของประชาช­น จึงสั่งการให้ วิศวกรของกรม­ฯ ลงพื้นที่ตรวจ สอบ โดยพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นอาคาร ตึก 8 ชั้น 1 หลัง มีพื้นที่ 16,557.75 ตารางเมตร ลักษณะโครงสร้างอาคารที่รื้อถอน เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นโพสเทนชั่น โดยอยู่ ระหว่างดำาเนินการรื้อถอนอาคาร ขณะเกิดเหตุ อยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารใ­นชั้นที่ 5 สาเหตุ ของการถล่มคาดว่ามาจากการด­ำาเนินการรื้อ ถอนไม่เป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้ และไม่ได้เป็น ไปตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมที่ดี เพราะใน แบบที่แจ้งการรื้อถอน ระบุขั้นตอนวิธีการรื้อ ถอน จะต้องทำาการติดตั้งเสาค้ำายันรับพื้นทุกชั้น ตั้งแต่ชั้นบนจนถึงชั้นล่าง ก่อนนำารถแบ๊กโฮขึ้น ไปบนอาคารท­ำาการรื้อถอนอาคารตั้งแต่ชั้นที่ 8 ลงมาถึงชั้นล่าง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ กันพื้นที่เป็นเขตอันตรายแล้ว เนื่องจากอาคาร อาจถล่มลงมาได้อีก หลังจากนี้ ทางกรมฯ จะ ได้เชิญ วิศวกรรมสถาน­ฯ และ กทม. ร่วมตรวจ สอบโครงสร้างอาคารอีกครั้ง

นางวิมลรัตน์ เศรษฐอนันต์ ผอ.เขต พระโขนง เปิดเผยว่า จากข้อมูลอาคารแห่งนี้ เป็นอาคารสูง 8 ชั้น ที่อยู่ระหว่างการรื้อถอน อาคาร ซึ่งเจ้าของอาคาร ได้ขออนุญาตรื้อถอน จากสำานักการโยธา ไปเมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่าน มา แต่ระหว่างการรื้อถอนอาคาร เกิดเสียงดัง และมีฝุ่นรบกวนพื้นที่ข้างเคียง สำานักงานเขต พระโขนง จึงสั่งระงับการรื้อถอนทั้งหมดไป ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำานักงาน เขตพระโขนง อยู่ระหว่างออกหนังสือสั่งปิดกั้น พื้นที่ ห้ามเข้าใช้อย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอด ภัยของประชาช­น

นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุม อาคาร สำานักการโยธา กทม. กล่าวว่า อาคาร ดังกล่าวขออนุญาตการรื้อถอนอาคารกับสำานัก การโยธา แต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ แต่ อย่างไรก็ตาม ในกรอบของก­ฎหมาย แม้ทาง สำานักการโยธายังไม่ได้อนุญาต เอกชนสามาร­ถ ใช้ช่องทาง ตามมาตรา 39 ทวิ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร เข้าดำาเนินการรื้อถอนอาคารไ­ปก่อนได้ โดยจะต้องมีผู้ตรวจสอบอาค­ารควบคุมงาน แต่ ในระหว่างการรื้อถอน มีความไม่ปลอดภัยส่ง ผลต่อสภาพพื้นที่โดยรอบ ซึ่งสำานักงานเขตสั่ง ระงับการรื้อถอน แต่เจ้าของอาคารก็ยังฝ่าฝืน คำาสั่ง จนเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ซึ่งถือเป็นการ กระทำาที่ผิดกฎหมายชัดเจน สำาหรับการดูแล พื้นที่ขณะนี้ ถือเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ กทม. ประสานวิศวกรรมสถาน­ฯ เข้าตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ถือเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัย ห้ามเข้า พื้นที่โดยเด็ดขาด โดยจะต้องมีการวางแผน ความปลอดภัยที่ชัดเจนอีกครั้ง ก่อนจะเข้า ดำาเนินการใด ๆ กับอาคาร

ต่อมา มีรายงานว่า ขณะนี้ พนักงาน สอบสวน สน.พระโขนง ได้แจ้งข้อหา กระทำา การโดยประม­าทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงความตาย แก่ นายกฤตัชญ ศรีวรรณา ผู้รับเหมา และ นาย กิตติพงศ์ อยู่ใต้ร่มบุญ วิศวกร แล้ว ซึ่งขณะนี้ ทั้งคู่อยู่ระหว่างการให้ปากคำากับตำารวจ โดยใน วันที่ 17 ธ.ค. พนักงานสอบสวน จะรวบรวม พยานหลักฐาน เพื่อขออนุมัติศาลออกหมาย จับ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.