จับป้าแอบฉกของห้าง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ทับทั บ 2 ราย บริเวณทางเข้า-ออกบริ เว ณทางเข้า ออก ศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ ต.ปากน้ำา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จึงรีบไปตรวจสอบ ปรากฏ พบพลเมืองดีกำาลังเข้าช่วยนายสงกรา­นต์ พง วิไล และ น.ส.ดวงดาว ทศคำาชัย ทั้งคู่อายุ 15 ปี ซึ่งต่างได้รับบาดเจ็บบริเวณขาทั้งสองข้าง จึงรีบนำาส่งโรงพยาบาล­สมุทรปราการใก­ล้กัน พบประตูเหล็กขนาดใหญ่น้ำาหนักหลาย

เมื่อ เวลา 08.30 น. วันที่ 16 ธ.ค. พ.ต.ต.วรพงษ์ สนพลอย สวป.สภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รับแจ้งจากพนักงานห้างสรรพสิน ค้าเทสโก้โลตัสสาขาสองพี่น้อง ถนนบางลี่หนองวัลย์เปรียง เขตเทศบาลเ­มืองสองพี่น้อง ว่าสามารถควบ­คุมผู้ก่อเหตุลักทรัพย์ไว้ได้จึงรีบ ไปตรวจสอบพ­ร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ ปรากฏ พบ น.ส.สุทิศา จริงจิตร์ อายุ 45 ปี ผจก.โลตัส ชี้ให้จับ นางเฉลียว ใหลน อายุ 60 ปี อยู่บ้าน เลขที่263/2 ซอยกุนนที แขวงและเขต­ดินแดง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.