‘เอฟ-เพซ’ เอสยูวีหรู ของจากัวร์

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

บริษัท อินช์เคป ( ประเทศไทย) จำากัด ในเครือ ของอินช์เคป พีแอลซี ผู้นำาในธุรกิจตัวแทน จำาหน่ายยานยนต์พรีเมี่ยมระดับโลก หลังจากได้ รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายจากัวร์ แลนด์ โรเวอร์ในประเทศไท­ย ได้ฤกษ์เปิดตัว จากัวร์ เอฟ-เพซ รถยนต์อเนกประสงค์ (เอสยูวี) ขนาด 5 ที่นั่ง ด้วยมิติยาว 4,731 มม. กว้าง 2,175 มม. และสูง 1,652 มม. ความจุขนาดใหญ่ 650 ลิตร ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับโลกลำ้าสมัย

การออกแบบแ­ละพัฒนาขึ้นเพื่อมอบ ความคล่องตัวการตอบสนอ­งที่ฉับไว และความ งามสง่าอันโดดเด่นตามแบบฉบับจากัวร์พร้อม พลศาสตร์ที่เหนือระดับและประโยช­น์ใช้สอยใน ชีวิตประจำาวันที่ครบถ้วน โดยได้แรงบันดาล ใจมาจากรุ่นเอฟ-ไทป์ รูปลักษณ์อันบึกบึนด้วย เส้นสายอันชัดเจนจากฝาก­ระโปรงหน้าสู่โป่ง หลังให้มุมมองที่โดดเด่นสะกดทุกสายตา เรียก ได้ว่าเอฟ-เพซ คือนิยามใหม่ของขุมกำาลังความ แข็งแกร่ง และรูปทรงที่บริสุทธ์ิหมดจดของรุ่น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.