ſ ชุมนุมอนุสาวรีย์ฯเงียบเหงา

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 -

ผู้สื่อข่าวรายงานบร­รยากาศการป­ระชุม ว่า เมื่อเวลา14.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จากที่มีรายงานข่าวชุมนุมต้าน พ.ร.บ.คอมพิว เตอร์ ทำาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจได้เข้ามาตรึงกำาลัง บริเวณอนุสาวรีย์ฯ ตั้งแต่ช่วงบ่ายโดย พ.ต.อ. อุดม กวินเดชาธร รองผู้บังคับการกองบัญชาการ ตำารวจนครบ­าล 1 เปิดเผยว่า ได้นำากำาลังเจ้า หน้าที่ชุดสืบสวนกองบังคับการตำารวจ­นครบาล 1 และเจ้าหน้าที่ตำารวจชุดสืบสวนสถานีตำารวจ นครบาลชนะส­งครามประมา­ณ 55 นาย โดย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.