ลดความเหลื่อมลา้�

Daily News Thailand - - การเมือง -

เพิ่ง รัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พัฒนาสังคมและความ­มั่นคงของมนุษย์ อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รมว.การพัฒนาสังคมฯ จนกลายเป็นตา�นาน แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ และ ขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายก กระทรวงการ “พล.ต.อ. เนื่องจากมีบุคคลบางกลุ่มไม่ นับเป็นเวลา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.