แข่งเดือดรับช้อปช่วยชาติ ดอก0%ซือก่อนผ่อนทีหลัง

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ 100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 16 ธ.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 35.3000 36.4990 42.8146 29.6690 4.4786 7.4075 24.3102 19,150.00 1,130.11 1,130.11 36.0200 37.9388 46.1050 31.4700 4.7213 8.2625 25.0895 19,250.00 1,130.90 1,130.90 18,798.00 19,250.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 34.46 27.08 27.35 24.84 26.09

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.