191กวาดล้าง‘เด็กแว้น’ซิ่งรถป่วน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 18 ธ.ค. ที่สน.พญาไท พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบก. สปพ. แถลงผลการร­ะดมป้องกันการแข่งรถในทางสา­ธารณะพิทักษ์เด็กและป้องกันอาชญากรรม บนท้องถนน หลังจากพบว่ามีกลุ่มเด็กแว้น ออกมาแข่งรถ จยย. ก่อความเดือดร้อนรา�คาญให้ ผู้ใช้รถใช้ถนน และสามารถจับกุมกลุ่มวัยรุ่นพร้อมรถ จยย. ได้เป็นจา�นวนมาก

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า จากการตรวจ­สอบครั้งนี้ไม่พบความเคลื่อนไหวการรว­มกลุ่ม แข่งรถในเส้นทางต่าง ๆ ทั้งการแจ้งรวมตัวกันทางเว็บเพจ applicatio­n line รวมทั้งไม่มีการ ข่าวจากรายงา­นการแจ้งเหตุ และการลงสา�รวจพื้นที่ แต่เพื่อความไม่ประมาท จึงกา�ชับให้ระดม มาตรวจเข้มงวด เนื่องจากกลุ่มผู้รวมตัวแข่งขันรถยนต์ อาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและนัด หมายรวมกลุ่มตามร้านเกม หรือรวมกลุ่มกันเล็ก ๆ ขี่ จยย. ไปมา จึงปรับเปลี่ยนวิธีในการ ปฏิบัติการ โดยเน้นการป้องกันและการรวม­ตัวของกลุ่มวัยรุ่นและป้องกันอาชญากรรม­บนท้อง ถนน โดยสนธิกา�ลังกับหน่วยงานต่าง ๆ

อาทิ กองบังคับการสายตรว­จและปฏิบัติการพิเศษ191 กองบัญชาการปราบ­ปรามยาเสพ ติด (บช.ปส.) กองบังคับการตา�รวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) และเจ้าหน้าที่ต า� รวจในพื้นที่ บก.น. 1 ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงรวมตัวแข่งขันรถยนต์และรถจยย. เช่น บริเวณแยกตึกชัย แยกโรงกรอง­นา้� ถนนพระราม6 แยกประดิพัทธ์ ถนนกา�แพงเพชร แยกสวรรคโล­ก และถนนเทอด­ดา�ริ นอกจาก นี้จะเข้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดยาเสพ­ติดในพื้นที่อีกด้วย

รรท.ผบก.สปพ. กล่าวด้วยว่า จากการออกต­รวจสอบและตั้งด่านตามจุดต่าง ๆ พบว่ามี ผู้เข้าข่ายความผิดรวมกว่า 200 คน เป็นเยาวชนอายุต่า�กว่า 18 ปี 21 คน ตรวจปัสสาวะพบสาร เสพติด 4 คน พร้อมของกลางร­ถ จยย. ดัดแปลงสภาพ มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก กว่า 100 คัน และในเบื้องต้นจะสอบสวนแ­ละรวบรวมพย­านหลักฐาน ส่ง สน.ท้องที่ ดา�เนินการตาม กฎหมายต่อไป และจะเชิญผู้ปกครองเยาว­ชนมาทา�ความเข้าใจในการอบ­รมบุตรหลาน ที่กอง บังคับการสายตรว­จและปฏิบัติการพิเศษ 191 ถนนวิภาวดีรังสิต วันที่ 20 ธ.ค. เวลา 10.00 น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.