พรประไพ เสือเขียว ผ่านฉลุยเรือคลองแสนแส­บโฉมใหม่ ผโดยสารชอบ­ใจขึ้นลงสะดวกู ้

Daily News Thailand - - นวัตกรรมขนส่ง -

กระทรวงคมน­าคมมี ฮือฮา เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เขย่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้ง ใหญ่ ทั้งย้ายสลับเก้าอี้และตั้งใหม่รวม 12 ตำาเเหน่ง เป็น “ครม.บิ๊กตู่ 4” โยก ออมสิน ชีวะพฤกษ์ จาก รมช. คมนาคม ไปนั่ง รมต.ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ดัน พิชิต อัคราทิตย์ ประธานบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำากัด ขึ้น แทน รมช.คมนาคม รมต.สำานักนายกฯ คนใหม่ บอก

ออมสิน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.