มรณภาพสังขารไม่เน่า

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่ วัดอัมพวัน ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนนับพันคนร่วมในพิธีอัญเชิญ สังขาร พระอธิการย้อย ปุญญมี หรือหลวงพ่อย้อย เกจิอาจารย์ชื่อดัง อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันที่ มรณภาพตั้งแต่ปี2525 ถึงปัจจุบันล่วงเลยมาแล้ว 35 ปี แต่สังขารของหลว­งพ่อย้อยไม่เน่าเปื่อยโดย พระครูสุวิมลธรรมรัต เจ้าอาวาส และบรรดาลูก ศิษย์ลูกหา ญาติโยมได้นา�สังขารของหลว­งพ่อย้อย ที่ไม่เน่าเปื่อยออกจากโล­งแก้วที่บรรจุสังขารหล วงพ่อฯ ไปไว้ในวิหารจัตุรมุข เพื่อให้ผู้เลื่อมใส ศรัทธามากราบไ­หว้ออกมาท�าความสะอาด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.